logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Pētera Brūvera privātkolekcija

2020. gada vasarā Ulbrokas bibliotēka saņēma dāvinājumā novadnieka dzejnieka un tulkotāja Pētera Brūvera privātkolekciju. Tas ietver grāmatas un žurnālus, kā arī dzejnieka pašdarinātu grāmatu plauktu un rakstāmgaldu no viņa darbistabas.

Iespieddarbu kolekcijā ietilpst 346 izdevumi, no tiem 310 monogrāfiskie izdevumi un 36 periodiskie izdevumi. Grāmatu kolekcija lielā mērā atspoguļo Pētera Brūvera profesionālo darbību. Lielākā daļa no grāmatām ir dažādu valodu vārdnīcas, kas tika izmantotas tulkotāja darbā. Brūveris tulkoja no lietuviešu valodas un tjurku valodām, kā pazīstamākās no tām var pieminēt uzbeku, kirgīzu, azerbaidžāņu un turku valodas. Kolekcijā var atrast mazskaitlīgu un pie mums nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un jakutiešu. Lielākā daļa šo vārdnīcu ir ar krievu valodu kā otru valodu.

Iespieddarbu kolekcijā ietilpst 346 izdevumi, no tiem 310 monogrāfiskie izdevumi un 36 periodiskie izdevumi. Grāmatu kolekcija lielā mērā atspoguļo Pētera Brūvera profesionālo darbību. Lielākā daļa no grāmatām ir dažādu valodu vārdnīcas, kas tika izmantotas tulkotāja darbā. Brūveris tulkoja no lietuviešu valodas un tjurku valodām, kā pazīstamākās no tām var pieminēt uzbeku, kirgīzu, azerbaidžāņu un turku valodas. Kolekcijā var atrast mazskaitlīgu un pie mums nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un jakutiešu. Lielākā daļa šo vārdnīcu ir ar krievu valodu kā otru valodu.

Vērtīgu kolekcijas daļu sastāda dzejas krājumi svešvalodās, kuros publicēti Pētera Brūvera dzejas tulkojumi. Varam iepazīties ar Pētera Brūvera dzeju angļu, krievu, zviedru un slovēņu valodās.

No periodiskajiem izdevumiem jāpiemin žurnāla “Karogs” dažādu gadu atsevišķu numuru izlase, kuros atrodamas Pētera Brūvera publikācijas.

Bibliotēkas lasītavai, kurā šī kolekcija radusi jauno mājvietu, dots Pētera Brūvera vārds. Turpmāk ikvienam novadniekam, interesentam un pētniekam ir iespēja ar šo kolekciju iepazīties lasītavas telpās. Attiecīgi iegūto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu raksturo speciāls zīmogs un akadēmiskums laikmeta liecībās, atsevišķu valodu, dažādu tautu dzīvēs un personībās.

Uz tikšanos Pētera Brūvera lasītavā!

Teksts. Ivita Duļbinska. 2020. gada 26. oktobris

Iespieddarbu saraksts P. Brūvera lasītavai