logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu

https://ej.uz/8gf5

Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu atrodas Stopiņu novadā netālu no Upeslejām. Tas ir nozīmīgs 20. gadsimta 30. gadu inženiertehnisko būvju paraugs. Tilts atklāts 1933. gadā, tas ietilpa Rīga-Ērgļi dzelzceļa līnijā. Šis tilts ir viens no nedaudziem Latvijas Republikā pirms 1940. gada būvētajiem metāla kopņu konstrukciju dzelzceļa tiltiem, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. 2013. gadā Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis.

Tiltu atklāja 1933. gadā, kopš 2007. gada vilcieni pār to vairs nekursē. Nozīmīgs sava laika inženiertehnisko būvju paraugs savdabīgā ainavā. Datubāze ietver kā fotoattēlus, tā analītikas ierakstus. Šobrīd – 26 ieraksti.