logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Ulbrokas bibliotēkas 75 darba gadu jubilejas pasākums

Pasākums • Pirmdiena, 2022. gada 20. jūnijs

 

Mazo lietu lielais skaistums – acis atver, elpu aiztur! (Anda Līce).

Ir Ulbrokas bibliotēkas 75. jubileja – Ziedu diena jeb ceļš un stāsts par mūsdienīgu bibliotēku, kuras laikā, tiek meklētas asociācijas darbā un dabā, kad visumā izzūd robežas un dzīves telpas esamība ieplūst ekrānos. Svētku dienai – svētku ietvars, ikviens viesis iesaistās ziedu kompozīcijas veidošanā – atrodot vietu sev tīkamā ārtelpā, izmanto iespēju arī apskatīt novadnieka – jubilāra Pētera Brūvera izstādi iekštelpās. Dzimšanas dienas saturs un dāvana sabiedrības labbūtībai nav tikai jauno telpu fenomens šodienas skatījumā, bet gan satikšanās, mācību, iedvesmas un radošuma sajūtas pēdējo gadu notikumos. Tam piedēvēju nemitīgu darba izjūtu, jo, allaž esam ceļā - sarunājoties, ejot, domājot un, darot, lai sabiedrībai (kopienai) sniegtu, atbilstošāko bibliotēku pakalpojumu nodrošinājumu, domājot par tematiem, projektiem, pieejām un dialogu, lai kopā veidotu labbūtībai raksturojošu vidi, kas netiek prestnostatīta, bet gan ar kvalitātēm pilnveidota. Facebook domubiedru grupa ir viens no raksturlielumiem, lai saprastu, kā to uztveram un lietojam. Daudzveidīgais krājuma saturs ļauj piedzīvot rakstītā vārda vērtības, tāpat kā projektu īstenošana ļauj radīt jaunas kultūras vērtības. Tas viss kopā ietver sajūtu gammu, ko svarīgi pamanīt un izmantot.

Diendienā bibliotēkas kolektīvam veidojot un attīstot, bibliotēkas lietotāju gaumi ir panākta katras telpas mijiedarbība ar apkaimē dzīvojošu iedzīvotāju un sabiedrības grupu – bērni, jaunieši, ģimenes, seniori, mazākumtautības, imigranti interesēm un vajadzībām. Uzticoties un, ļaujot vaļu radošām idejām, bibliotēkas aktivitātēs iesaistās lietotāji, apbrīnojot un gūstot arvien ko jaunu.

Bibliotēka kā kultūras atmiņas institūcija aizvien biežāk domā par cilvēku labsajūtas veicināšanu un emocionālās veselības uzlabošanu. To raksturo ne tikai bibliotēkas resursu kopums – krājums, bet apzināts un strukturēts kultūras mantojums, kas no jauna rada vietēja mēroga kultūrvērtības. Nupat aizvadīti Pēterdienas un aprīlī dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 65. jubilejai veltītie pasākumi. Nav tālu ikgadējās Dzejas dienas. Pēdējo divu gadu darba cēliens radījis jaunu saturu izstādes un konferences norisēs, veidojot jaunu sadarbību un pētniecības iespēju vidusskolnieku, literātu un literatūrzinātnieku darbā.

Katra tikšanās ir jauna satikšanās ar ikvienu no Jums, lai nepazustu, lai priecētu, lai uzturētu rakstītā vārda spēku, lai ar jauniem izaicinājumiem runātu par apzināto Stopiņu novada (tagad pagasta) kultūras kanonu.

Tas pierāda tikai to, ka bibliotēka ir vieta, kur nepieciešams pilnveidot savas zināšanas, tostarp nepieciešams mācīties gan bibliotekāriem, gan sabiedrībai kopumā. Bibliotēku raksturo grāmatvide, kur ikviens var rast ko noderīgu. Šodienas skatījumā Ulbrokas bibliotēkas telpu funkcionalitāte ir mainījusies, ir notikusi pāreja no pasīvas zināšanu glabātuves uz aktīvu, sabiedrisku notikumu un satikšanās vietu daudzu norišu un daudzu gadu garumā. Vēsturiski – Ulbrokas bibliotēka ir viena darbinieka bibliotēka, par ko varam pateikties pieciem tās vadītājiem – Jānim Vītoliņam, Martai Grintālei, Bernadetai Senkānei, Gaidai Rozītei, Intai Orniņai. Atmiņas par agrāko pieredzi un darba turpinājumu citviet, šobrīd, pieder bijušajām bibliotēkas darbiniecēm Laurai Putniņai, Irēnai Bistrovai, Ievai Naglei, Ivitai Duļbinskai. Paldies par sniegto ieguldījumu.

Bibliotēka šodienas skatījumā raisa iespēju pašizpausmei, mācībām un jaunām zināšanām, tā ir mainījusies un attīstījusies ejot līdzi laikam un inovācijām. Lielisks piemērs ir Ulbrokas bibliotēkas jaunā mājaslapa, kuru izstrādājām kopā SIA “Blondepro”, ņemot dalību starptautiskā projektā bibliotekāru mācību ietvaros. Atceras Elīna “Man tā bija pašizaugsme, jaunas zināšanas, lieliska sadarbība, ko lieliski izdevās apvienot ar darba procesu pie iestādes jaunās mājaslapas.” Ulbrokas bibliotēkas jaunizveidotā mājaslapa tonāli tika palāgota Ulbrokas bibliotēkas interjeram. Galvenā lapa ietver jaunumus, notikumus un aktualitātes, bet apakš sadaļu izkārtojumam tiek ieturēts režģa princips, lai jebkura vecuma lietotājs spētu viegli uztvert un orientēties mājaslapas struktūrā un spētu atrast sev tik ļoti nepieciešamo informācijas avotu vai resursu. Mājaslapā atrodama informācija par bibliotēkas vēsturi, pasākumiem un projektiem, dokumentiem u.c. Īpaši atdalīta sadaļa ir bērniem / jauniešiem, kura ne tikai ietver grāmatu un žurnālu apskatu, bet arī bibliotēkas piedāvātās tematiskās ekskursijas un tiešsaistes nodarbības. Apkopota arī informācija par skolu bibliotēkām un to kontaktiem. Pieminēšanas vērta ir novadpētniecības sadaļa, kura vēl patreiz ir izstrādes procesā, bet pamata struktūra ir izveidota. Tā ietvers sevī ļoti lielu informācijas daudzumu un būs noderīga ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī skolēniem mācību procesā un pedagogiem mācību materiālu izstrādē.

Mājaslapā atrodams elektroniskais katalogs vieglākai un ērtākai grāmatu atlasei – rezervēšanai, pagarināšanai. Pirmo reizi reprezentatīvie materiāli ietver tematisko suvenīru piedāvājumu. Kontaktu sadaļā atrodami darbinieku kontakti un e-pasti, darba laiki, kā arī ievietota karte, ar kuras palīdzību, viegli palaist navigāciju ātrākais bibliotēkas atrašanai. Bibliotēkas mājaslapas izstrāde ir dāvana sabiedrības informētībai un darbības atspoguļošanai, ko nodrošina ulbrokasbiblioteka.lv tīmekļa vietne.

Bibliotēkas darbību noteikti raksturo arī tās krājums, kas ik mēnesi atspoguļojas izstādēs par rakstniekiem, māksliniekiem, tulkotājiem, dramaturgiem un citām kultūrvēstures personībām un tēmām. Bibliotēka piedāvā arīdzan materiālus DVD un CD formātā, kā arī dažādus resursus, kas pilnā apjomā pieejami bibliotēkas telpās, tostarp piemēram, filmu datubāzi Filmas.lv. Kopības izjūtu un performatīvās telpas noskaņu rodam bibliotēkas pasākumos, kuros viesojas literatūras un mūzikas personības. Šādi pasākumi izglīto, saliedē un dod iespēju lietotāju radošu un estētisku domu apmaiņai. Gluži kā šī tikšanās – ziedoši un skanīgi – par to kas priecē, ielīksmo, gan, ļaujoties bezrūpīgam solim, gan lieliskam noskaņojumam.

Ulbrokas bibliotēkas kolektīva vārdā vadītāja Daiga Brigmane
2022. gada 4. jūlijs

Aktualitātes

Lasītāju aptauja

Lasīt vēl

Aktualitātes

Jaunāko grāmatu apskats, 2023. gada septembris

Lasīt vēl

Aktualitātes

Jaunākā bērnu un jauniešu literatūra, 2023. gada septembris

Lasīt vēl

Ziņu arhīvs

Visas ziņas