logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Ulbrokas bibliotēkā jauns rakstu krājums par dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera literārā mantojuma rakstniecības vērtībām

Aktualitātes • Piektdiena, 2022. gada 16. decembris
 

Pēters Brūveris : raksti un domraksti. Sastādītāja Dr.philol. Ieva E. Kalniņa. Rīga : Zinātne, 2022. 255, [1] lpp. ISBN 9789934599392

Ulbrokas bibliotēkas rosināts, iedvesmots, jaunradīts ir rakstu krājums, kurš atspoguļo Pētera Brūvera daiļrades daudzveidīgo darbību latviešu literatūrā. Izdevums aizsākas ar sastādītājas ievadvārdiem un īsām ziņām par godināmo personu, kā arī par katra izdevuma veidotāja pētniecisko ieguldījumu grāmatas tapšanā. Par bibliotēkas darbību pie dzejnieka atstātā mantojuma glabāšanas, atklāšanas un pieejamības stāsta Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane rakstā “Pētera Brūvera literārais mantojums: Ulbrokas bibliotēkas prakses piemēri pagasta kultūrtelpā”. Turpat par dzejnieka personību izsakās Valkas novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre novadpētniecības darbā Jana Čākure. Ulbrokas vidusskolas 12. klases izglītojamo viedoklis par P.Brūvera darbiem un personības iezīmēm. Savukārt, par Brūvera tapšanu dzejdarī un viņa jaunības mēģinājumiem prozā reflektē izdevuma sastādītāja Ieva E. Kalniņa. Raksta tapšanā izmantoti Ulbrokas bibliotēkā pieejamie manuskripti. Par dzejoļiem, kas tapuši mašīnrakstā autore saka; “pirmie ļauj ieskatīties dzejoļa tapšanā un arī netapšanā, kad uzmetums tā arī palicis neizstrādāts, uzrakstītas tikai vai nu dažas rindas vai panti, vai pat tikai vārdkopas.” Tāpat te skatīta dzejnieka īpašā pieeja oranžajai – apelsīnu krāsai. To turpina arī Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts un LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks Dr.philol. Ingus Borovskis. Viņš atzīst, ka līdzās ironijai un pašironijai Brūvera dzejai piemīt arī mītiskais un simboliskais - putni, krāsas, laiks. Dr. habil. philol, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte raksta par to, ar kādiem līdzekļiem autori parasti sazinās ar bērniem, par dabas valodas paralēlēm ar bērnu valodu, šamanisma verbālo tehniku un šo līdzekļu izmantošanu tieši tajā Brūvera daiļrades daļā, kas paredzēta mazākajiem lasītājiem. Grāmatas analītisko daļu noslēdz dzejnieces Ineses Zanderes mūsdienīga un sirsnīga vēstule par latviešu dzejnieku pieredzi lietuviešu valodas apguvē un Viļņas ikdienu daudzus gadus atpakaļ. Izdevumā ievietotās fotogrāfijas atspoguļo dzejnieka bērnību, jaunību, brieduma gadus un saskarsmi ar citiem literātiem, kā arī Ulbrokas bibliotēkas veidoto izstādi un konferenci, kas veltīta Brūvera 65.gadu jubilejai. Profesionālu ieguldījumu dzejnieka bibliogrāfijas sastādīšanā paveikuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas nodaļas darbinieki, izveidojot bibliogrāfijas sadaļu, kurā iekļauti Pētera Brūvera manuskripti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā, Pētera Brūvera dzejoļu krājumi un citas grāmatas, Pētera Brūvera dzeja krājumos, Pētera Brūvera dzejas tulkojumi citās valodās, cittautu autori Pētera Brūvera tulkojumā/atdzejojumā, skaņu ieraksti ar Pētera Brūvera dzeju, videoieraksti, Pētera Brūvera dziesmu teksti nošu krājumos un Pēters Brūveris periodikā. Noslēgumā iekļauti dzejnieka raksti un intervijas, tulkojumi, dzeja un atdzejojumi, kā arī raksti par Pēteru Brūveri.

Izstāde

Izstāde “Radošais nemiers”

Lasīt vēl

Izstāde

Tematiskā izstāde “Oficiālu un mīļu vēstuļu rakstīšanas tradīcijas uz papīra un internetā – stils, kaligrāfija, vēstuļpapīrs, markas un citas pasta lietas”

Lasīt vēl

Ziņu arhīvs

Visas ziņas