logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Apbalvojumi

Bibliotēka ir saņēmusi pašvaldības Atzinības rakstus par profesionālu, atbildīgu, radošu ieguldījumu Ulbrokas bibliotēkas vadītājas darbā, par profesionālu ieguldījumu informācijas tehnoloģiju attīstībā Ulbrokas bibliotēkā (2012), par ieguldījumu kultūrvēsuriskā mantojuma apzināšanā, popularizēšanā un saglabāšanā (2013), par aktīvu dalību projektu iesniegšanā un īstenošanā Stopiņu novada attīstībai (2014), par radošumu un profesionalitāti ikdienas darbībā (2015).

Pierīgas reģiona atzinība „Gada bibliotekārs 2014” piešķirta par ieguldījumu bibliotēkas un novada tēla veidošanā un atpazīstamībā gan vietējā sabiedrībā, gan Latvijas mērogā. Atzinīgi novērtēta vadītājas profesionalitāte, vadot un organizējot Ulbrokas bibliotēkas darbu, ieguldījums iesaistoties un iesaistot citus novadam nozīmīgos projektos, veidojot īpašus novada stāstus. Labi novērtētas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (2014) organizētās Novadu dienas. Atzinība „Gada bibliotekārs” tiek saņemta otro reizi, iepriekš 2006. gadā. Papildus bibliotēkas vadītājas pienākumiem no 2009. gada Daiga Brigmane veic Stopiņu novada domes deputātes pienākumus.

Stopiņu novada pašvaldības Pateicība sistēmbibliotekārei Ievai Mūrniecei par profesionālo ieguldījumu informācijas tehnoloģiju attīstībā Ulbrokas bibliotēkā (2012. gads).

Kolektīvam ir piešķirta Stopiņu novada pašvaldības Pateicība par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, popularizēšanā un saglabāšanā (2013. gads). Daigai Brigmanei Stopiņu novada deputātei par personīgo ieguldījumu kopēju mērķu sasniegšanai, veicinot Stopiņu pašvaldības attīstību (2013. gads).