logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Starptautiskā sadarbība

Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Comenius Regio partnerība” tiek atbalstīts Ulbrokas vidusskolas, Stopiņu novada domes un Ulbrokas bibliotēkas izstrādātais projekts „Grāmata ir mūsu draugs – pieaugušo un skolēnu lasīšanas prasmju attīstīšanā”. Projekta iniciatori un sadarbības partneri no Polijas puses ir Piekoszow Urząd Gminy (Piekoszow pašvaldība), Szkoła Podstawowa (Podstawowas skola) un Gminna Biblioteka Publiczna (Piekoszow rajona publiskā bibliotēka). Darbības laiks 2010. gada 01. augusts – 2012. gada 31. jūlijs.

Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un radīt lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos. Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Latviju un Poliju.

Projekta dalībnieki dodas apmaiņas vizītēs pie sadarbības partneriem, tiek rīkoti apmācību semināri un konferences, labas prakses piemēri. Plānotās aktivitātes un pasākumi veicina iesaistīto pušu atpazīstamību un popularitāti sabiedrībā. Mums ir svarīgi, lai iedzīvotāju izglītības un prasmju attīstība kalpo kā domāšanā un kultūrā balstīts process.

Kielces Vojevodidtes Galvenā bibliotēka, Polija, 2011. gads

Bibliotēkas Mediatēka – mūzika, filmas, spēles un grāmatas Foto galerija tīmekļa vietnē

Prezentācija - ES MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTS STOPIŅU NOVADĀ

Global Libraries Bulgaria projekta komanda
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā,
LLU LTZ institūta telpās, 2010. gada 27. maijs

ES Mūžizglītības programmas Comenius aktivitātes „Reģionālās partnerības” ietvaros Stopiņu novada dome, Ulbrokas bibliotēka un Ulbrokas vidusskola sadarbībā ar partneriem no Polijas - Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Jaworznia no 2010. gada līdz 2012. gadam īstenotas projekta „A book is our friend – developing reading education between adults and students” vairākas mobilitātes. Projekta noslēguma vizītes laikā konferences darbā partneri apkopoja paveikto abās dalībvalstīs, dalījās ar labas prakses piemēriem sadarbības iestādēs un rezumēja paveikto.

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/comenius-regio-projekts-a-book-is-our-friend-developing-reading-education-between-adults-and-students

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane uzsver vairākus ieguvumus, kas projekta laikā īstenojušies.

Ir gūta starptautiska pieredze un atrasta sadarbības iespēja lasīšanas veicināšanas procesiem, ir notikusi veiksmīga problēmas apzināšana un zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, ir novērota radoša pašmāju iniciatīva, kā arī radīta lasīšanas vides un formas maiņa, ko pierāda pasākumu daudzveidība un lasītāju atsaucība. Projekts ir cilvēki un radītā pievienotā vērtība to izglītošanā un pozitīvā attieksmē pret lasīšanu.