logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Vēsture – sākotne un mūsdienas

Ulbrokas bibliotēka dibināta 1947. gadā, taču par tās pirmssākumiem varam uzskatīt Dreiliņu bibliotēku, kura pirmoreiz laikrakstos minēta jau 1896. gadā.

Pirmoreiz ziņas par Stopiņu bibliotēkām minētas laikrakstā „Austrums”. Tobrīd tā saukusies par Dreiliņu bibliotēku, un kā zinām, Dreiliņi patlaban atrodas Stopiņu novadā.

Bet tobrīd – 1896. gadā tā atradusies Rīgas apriņķī, kas iespējams, šobrīd saucams par Pierīgas reģionu. Ja ticam laikraksta „Baltijas vēstnesis” ziņām šai pašā gadā; „Pirms kādiem septiņiem gadiem šis pagasts tiesas ziņā tika pievienots Dreiliņu pagastam, bet pagasta valdes palika atsevišķi katram pagastam par sevi. Tā kā nedz viens pagasts, nedz otrs nava nekādi lielie, tad senāk jau dzirdēja izsakām vēlēšanos, kaut abi šie pagasti tapti savienoti par vienu. Bet tad cēlās jautājums, kā savienoto pagastu nosaukt: par Dreiliņu vai par Ulbrokas. Šinīs dienās šis jautājums izšķirts. Ulbrokas vēlnieku pulks savā priekšpēdējā sēdē nolēma pievienot Ulbrokas pagastu Dreiliņu pagastam. Tā tad nosaukums paliks Dreiliņu pagasts. Bija arī gluži pareizi, minēto nosaukumu paturēt, jo Dreiliņu pagastā ir ap 2000 dvēseļu, turpretī Ulbrokas pagastā tikai ap 600 dvēseļu pierakstīts. Kronēšanas dienai par piemiņu Dreiliņu pagasta vietnieku pulks nolēma dibināt pagasta bezmaksas bibliotēku – lasītavu. Statūti ir iesniegti pienācīgā vietā dēļ apstiprināšanas, kura drīzumā sagaidāma. Ievērojot abu pagastu tuvo satiksmi, būtu arī Ulbrokas pagasta iemītniekiem dota iespēja bibliotēku sevīm par labu izlietot.[1]

Dreiliņi toreiz atradušies Rīgas apriņķī, bet šobrīd – Stopiņu pagastā. Krājumā 305 grāmatas un 57 lasītāji. Zināms, ka bibliotēkā bez pieejamā grāmatu krājuma rādītas arī teātra izrādes. Kā pirmais zināmais bibliotēkas vadītājs 1935. gadā minēts Jānis Vītoliņš. Vēlāk “Brasliņu” mājās, kur bieži pulcējušies mākslas cilvēki, tās saimniece Alma Brasliņa noorganizē kolhoza “Ļeņina ceļš” bibliotēku, kura kā kultūras vieta darbojusies no pagājušā gadsimta [20.gs] piecdesmitajiem līdz aptuveni septiņdesmito gadu vidum. Ulbrokas bibliotēka vairākkārt mainījusi atrašanās vietu. Pēdējā pārvākšanās notikusi 2020. gada vasarā, kad palīdzot Zemessardzes 19. bataljonam, Ulbrokas bibliotēkas krājums no Ulbrokas Zinātnes centra telpām tiek pārvietots uz bibliotēkas vajadzībām speciāli celtām jaunām telpām - Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”.

1. No Ulbrokas// Periodika.lv. – Nos. no tīmekļa lapppuses. – Baltijas Vēstnesis – Nr. 193 (29.08.1896]. – Pieejas veida: tīmeklis URL: https://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:233869|article:DIVL18|query:pagastu%20Dreili%C5%86u%20pagastam%20pagasts%20pagast%C4%81%20

Ceļš uz Ulbrokas bibliotēkas pirmsākumiem meklējams Stopiņu pagasta „Brasliņu” saimnieces Almas Brasliņas mājās. Apkārtnes ļaudis saimnieci mīļi sauc par bibliotekāri un kultūras dzīves organizētāju.

1935. gadā Dreiliņu pagasta namā iekārtota bibliotēka, ar 614 grāmatām. Par tās vadītāju tika iecelts Jānis Vītoliņš.

Dokumentēti par bibliotēkas oficiālu dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1947. gads, kad Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēka tika atvērta ciema padomes ēkā „Tālavas” (skat. attēlu).

[2004. gada 31. jūlijs]. Pirmā koka ēka ceļa kreisajā pusē, braucot uz Biķernieku baznīcu.

Rīgas rajona Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēkas Pases ierakstā fiksēts dibināšanas gads un nosaukuma maiņa – Rīgas rajona Stopiņu ciema Ulbrokas bibliotēka.

Fakta konstatējums pēc Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pases datiem, kas izdota 1967. gada 10. martā.

Ulbrokas bibliotēka, kurā norisinās grāmatu izvēle, iepirkšana, apstrāde, rezervēšana, izsniegšana un saņemšana, kurā rakstām projektus, veidojam pasākumus, apkopojam informācijas resursus, rūpējamies par bibliogrāfiskajiem ierakstiem un novadpētniecības materiāliem, 2017. gadā atzīmē savas septiņdesmitgades pastāvēšanu un publisko darbību.

Šim notikumam par godu esam izveidojušas informatīvu rakstu pielikumu “Ulbrokas bibliotēkai – 70”. Tas iepazīstina ar bibliotēkas vēsturiskajā darbībā īpašiem cilvēkiem – bibliotēku vadītājiem. Apraksta bibliotēkas izveidošanās vēsturi. Stāsta par bibliotēku kā par lasītāja un grāmatu satikšanās vietu. Katram no mums uzticot savu uzdevumu un atbildību laika priekšā.

Aicinām ieskatīties rakstītajā materiālā!
Izdevuma autors, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs