logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Telpas

Telpas – Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts

2002. gada nogalē tiek uzsākts Ulbrokas bibliotēkas rekonstrukcijas darbs. Notiek bibliotēkas telpu paplašināšana un pārvietošana uz jaunām, remontētām telpām Institūta ielā 1, Ulbrokas Zinātnes centra 2. stāvā. No 2003. gada 19. marta bibliotēkas lietotājiem jaunas, mājīgas, modernas telpas 113 m2 platībā.

2007. gadā bibliotēkas esošo plānojumu papildina jaunas telpas izbūve - 18 m2 platībā, izmaksas iekļautas Stopiņu novada domes budžetā. 2008. gadā bibliotēkas funkcionālajā plānojumā ierīkota arī bērnu zona, kas veidota speciāli jaunākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bibliotēkas kopējā platība 131 m2.

[2008. gada 20. decembris] Integrēta bibliotēkas zāle, paredzot zonējumu bērniem
[2008. gada 19. decembris] Interneta zāle

Telpu vizuālais noformējums iekārtots, ņemot vērā arhitekta L. Šmita ieteikumus un funkcionālo plānojumu 2003. gadā, kur visas telpas savstarpēji saistītas. Abonementā iekārtota klientu apkalpošanas darba lete, brīvpieejas krājums 5000 vienības, bērnu literatūras krājums 1800 vienības, katalogs un elektroniskais katalogs, interneta lasītāju darba vietas, sava bibliotēkas zona bērniem. Ierīkoti plaukti 40 periodikas izdevumiem un jaunākās literatūras izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas stends. Klusā lasītava, periodikas uzglabāšanas plaukti un krājums 900 vienības. Darbinieku telpā izvietotas bibliotekāru darba vietas grāmatu apstrādei un labošanai, profesionālo darbu veikšanai, plaukts apstrādājamo grāmatu un materiālu uzglabāšanai, skapis virsdrēbēm un biroju virtuves galds.

2012. gada pavasaris ir Ulbrokas bibliotēkas 65. darbības gads. Vēsturiskajā laikā un modernajā telpā bibliotēka ir saglabājusi norādi uz šodienas aktualitātēm un veidojusi grāmatzīmes vai kodus, ko lieto, lai skaidrotu visbiežāk izmantojamās aktualitātes savā ikdienā. Visi kopā esam veidojuši rakstus bibliotēkas kultūrvidē, ienesot vēsturisko, intelektuālo un pašapzinīgo. Visos mums zināmos laikazīmes vai vēsturiskajos vērojumos par Ulbrokas bibliotēkas priekšvēsturi runā skaitļi un notikumu izklāsts, saglabājot norādi uz šodienas aktualitātēm.

Telpas – Kultūras centrs “ Ulbrokas Pērle” Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Jauniegūtās Ulbrokas bibliotēkas telpas iemājojas jaunajā novada Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”. Ēka ir pašvaldības īpašums, un tās izbūve tika veikta, izmantojot tikai un vienīgi pašvaldības budžeta līdzekļus. Būvējot Kultūras centru, cik vien iespējams, tika ievēroti ilgtspējīgas būvniecības principi: 70 % būvniecības atkritumu tika pārstrādāti vai atkārtoti izmantoti, priekšroka tika dota ilgtspējīgiem un energoefektīviem materiāliem, kā arī vietējiem ražojumiem. Jumta apjumšanai izmantotas slānekļa plāksnes, kas ir viens no visekoloģiskākajiem jumta segumiem, termoizolējošs, ilgmūžīgs un izturīgs pret dabas apstākļiem, piemēram, uguni un salu. Ēkas logu rāmji ir veidoti no koka, kas mūsdienās nav pārāk izplatīts risinājums; arī lielākā daļa grīdu, kāpņu un akustisko paneļu ir no koka. Turklāt šie koka izstrādājumi ir ražoti Latvijā, ievērojot ekoloģiskos principus. Lielākā daļa mēbeļu arī ir gatavotas no koka, un to veicis vietējais koka mēbeļu ražotājs. Ēkai piešķirts energoefektivitātes B līmenis.

2020. gada 17. jūnijā ekspluatācijā tiek nodots Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, t.sk., Ulbrokas bibliotēka. Ēka ir pašvaldības īpašums 4954,8 m2 platībā. Ulbrokas bibliotēkas telpu kopējā platība ir 740,5 m2: no tiem 640,4 m2 ir abonements un literatūras piedāvājums divos stāvos - lasītāju apkalpošanas zāle (439 m2); Pētera Brūvera lasītava - novadpētniecības resursu kopa, laikrakstu piedāvājums (72,6 m2); Multimediju zāle – sešas datorizētas darba un mācību vietas (56,4 m2); grāmatu krātuve – iespieddarbu uzglabāšanai (22,7 m2); darbinieku telpa – atpūtas telpa darba pārtraukumos (33,5 m2); vadītājas kabinets (16,2 m2).

Tualetes, saimniecības telpa, gaiteņu kopējā platība ir 100,1 m2.

Bibliotēkas jaunās telpas ir veidotas atbilstoši bibliotēkas funkcijām un vajadzībām. Centrā atrodas galvenā zāle kā vienota ģimenes dzīvojamā istaba ar balkona galeriju; visā bibliotēkā ievērota telpu fleksibilitāte un modularitāte, atpūtas zonām mijoties ar darba vietām un piedāvājot plašas iespējas pašvadītam darba, mācību, izziņas procesam. Papildus iekārtotas divas speciālas lasītāju zonas – novadnieka, dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava un Multimediju zāle. Bibliotēkas vēsturē notiek sestā pārvietošanās uz jaunām telpām, tiek pārvests bibliotēkas vairāk nekā 15 000 vienību lielais krājums, bibliotēka nodarbina jau 5 bibliotekārus. Ulbrokas bibliotēkas telpu vizuālais noformējums Ulbrokas bibliotēkas telpu noformējumā māksliniecisko formu veido telpiskums, plašums, gaišums, līniju un krāsu tonalitāte. Telpu vizuālā noformējuma autors Tālivaldis Langenfelds rada lasītājam aicinošu un saprotamu vidi par grāmatu krājuma satura izvietojumu. Iestādes atpazīstamībai radīts gaismas – reklāmas stends “Ulbrokas bibliotēka”, kurš jebkurā gadalaikā un diennakts stundā aicina un atgādina par bibliotēkas darbību. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas logo visu citu pašvaldības iestāžu starpā ir īpašs grāmatu bruņurupucītis, ko 2016. gadā veidoja māksliniece Gundega Muzikante. Gaismas reklāmas noformējumā logo atspoguļojumam izmantots telpiskums un zaļās krāsas piesātinājums. Dzīvīgums, kas piemīt logo dizaina noskaņai un iestādes būtībai gan formas, gan satura ziņā.

Abonements

Lasītava

Multimediju telpa