logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Vadītāji

Par Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēkas pirmo vadītāju ilgus gadus strādā Marta Grintāle. Bibliotēkas apkalpojamā mikrorajona iedzīvotāju skaits tobrīd ir 1700.

Septiņdesmito gadu sākumā bibliotēka tiek pārcelta uz p/s „Ulbroka” klubu Pļavniekos. Minētā ēka celta kā baraka un pielāgota bibliotēkas vajadzībām. Tajā par vadītāju neilgi strādā Bernadeta Senkāne.

Bibliotēkas fonds sastāda apmēram septiņi tūkstoši vienību un tā ir izvietota vienā 20 m2 nelielā telpā. Ciemā vēl ir nelielas bibliotēkas: p/f „Jugla”, Biķeru skolā, Mehanizācijas institūtā un Sauriešos.

1972. gadā par Dreiliņu bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Gaida Rozīte. Bibliotēka maina atrašanās vietu un nosaukumu. Tā tiek atvērta Ulbrokā, Institūta ielā 14, Ciema padomes ēkā. Bibliotēkas fonds kļūst lielāks no 3000 līdz pat 10 000 vienībām.

No 1978. gada notiek bibliotēku centralizācija. Grāmatas tiek saņemtas no Rīgas rajona Centrālās bibliotēkas.

1990. gada jūlijā Ulbrokas bibliotēkas vadību pārņem Inta Orniņa un bibliotēka tiek pārcelta uz jaunām telpām Ulbrokā, Institūta ielā 17.

Vēl pēc desmit gadiem 2000. gada septembrī Stopiņu pagasta Ulbrokas bibliotēkas vadību pārņem Daiga Brigmane.

Savas pastāvēšanas 62 gados bibliotēkai vairakkārt nācies mainīt gan atrašanās vietu, gan nosaukumu no Dreiliņu bibliotēkas pārtopot par Ulbrokas bibliotēku. Tiek likvidēta Rīgas rajona Centrālā bibliotēka. Bibliotēkas turpmākā darbība ir Stopiņu pašvaldības ziņā.

Laika gaitā bibliotēka nodrošinājusi bezmaksas apkalpošanas sistēmu un pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem.

Vienlaicīgi ar Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanu Rīgas rajonā arī Stopiņu pagasta pašvaldība risina jautājumu par informācijas pieejamību pagasta lasītājiem; par jaunu bibliotēkas telpu labiekārtošanu un pilnveidošanu.