logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Bibliotēkas akreditācija

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē iestādes īstenošanas kvalitāti, pieejamību un izmantojamību. Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004. gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr. 709 "Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.