logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Ulbrokas bibliotēkas vēsture

Bibliotēkas ikdienas darbs balstīts uz lietotāju, ko raksturo pārdomāts pakalpojums, draudzīgums un profesionāla darbinieku kompetence. Bibliotēkai ir savi priekšnosacījumi: pieejamība un sadarbība, komforts un tēls, pielietojums un sabiedriskās aktivitātes. Ulbrokas bibliotēka funkcionāli veidota un attīstīta, kā kultūras centrs, kur plānveidīgi veidotas izstādes, literāri tematiski vakari un tikšanās ar rakstniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, kultūrvēsturisku vietu un vērtību apzināšana, organizēti filmu un video ierakstu demonstrējumi, tikšanās ar sabiedrībā populāriem grāmatu autoriem un izdevniecību pārstāvjiem, bibliotēkas ekskursijas, teātra apmeklējumi un jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas pakalpojumiem un informācijas iespējām.

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem ir neatlaidīgs ikdienas darbs. Sabiedrības informēšana par bibliotēkas darbības funkcijām, pakalpojumiem ir sistemātisks darbības atainojums Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada (tagad Ropažu novada) tīmekļa vietnē sadaļā Novads - Kultūra – Bibliotēkas https://www.ropazi.lv/lv/ulbrokas-biblioteka-0

 

Vēsture

bilde

Vadītāji

Vēsture

bilde

Telpas

Vēsture

bilde

Publicitāte

Vēsture

bilde

Novērtējums

Vēsture

bilde

Apbalvojumi