logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Lasītava

Galerija

bilde

Lasītava

Lasītavas telpa

Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava ir iedvesmas un labizjūtu telpa, kas rosina sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai. Lasītavā, kas ieguvusi Pētera Brūvera vārdu, pieejams dzejnieka darināts grāmatu plaukts ar viņa grāmatām, galds, krēsli, eļļas glezna no Brūvera mājām Stopiņu pagasta “Kalējos”. Privātkolekcijā ietilpst 346 vienības: grāmatas, periodika un telpiskie priekšmeti. Saturs ir ne tikai vērtīgs papildinājums literatūrzinātnes krājumam (167 vienības) ar dažādu valodu vārdnīcām (to starpā arī mazskaitlīgu un pie mums nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un jakutiešu), bet arī kā unikāla kultūrvēsturiska vērtība, kas piedāvā pētniecības un zināšanu izguves iespējas.

Lasītava, kas dinamiski atspoguļo grāmatu lasīšanas radīto notikumu. Telpas funkcionalitāte un iespēja to transformēt atbilstoši dažādu pasākumu vajadzībām. Telpu iespējams izmantot patstāvīgam mācību un pētniecības procesam, laikrakstu un žurnālu lasīšanai.