logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Multimediju telpa

Multimediju telpa ietver informāciju, prasmes un saziņu, nodrošinot 6 datoru darbstaciju, programmatūru un interneta darbību. Digitālās vārtejas atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pakalpojumu sniegšana uz jau eksistējošiem portāliem, sistēmām un tīkliem. Vieta, kur iegūt pārliecību un digitālās prasmes praktisku nodarbību veidā, piedaloties individuālās mācībās vai informācijprasmju nodarbībās dažādās vecuma grupās.

Sniegtie pakalpojumi un iespējas:
dokumentu un fotoattēlu skenēšana;
dokumentu un fotoattēlu izdrukāšana;
dokumentu un fotoattēlu laminēšana;
dokumentu, fotoattēlu un iespieddarbu kopēšana;
bezmaksas datubāzes;
viedkaršu lasītājs e – paraksta izmantošana;
CD, DVD lasītājs
Microsoft Office standartprogrammas;
Adobe Creative Cloud lietotnes - Acrobat DC, Creative Cloud, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Adobe Express

Bibliotēkas informācijas speciālists - konsultants

datora lietošanas pamatos;

interneta lietošanas pamatos -
- informācijas izguve no interneta;
- informācijas saglabāšana un nosūtīšana, izmantojot e-pastu;
- Microsoft Office dokumentu noformēšana;
- Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošana: http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx

bibliotēkas abonētajās un brīvpieejas datubāzēs;
e-paraksta lietošanā;
DVD rakstītāja DVD disku atskaņošanā