logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Meditatīva sajūta pārlaicīgā telpā ar vārdenes izjūtu

Aktualitātes • Ceturtdiena, 2024. gada 2. maijs
Ne visās telpās mēs jūtamies kā labo sajūtu telpā. Šoreiz Ulbrokas bibliotēkas izstādes “Vārdene” iespaidā, tik kupli apmeklētajā pasākumā, runājam un domājam par latviešu senvārdiem un to ietekmi uz asociatīvu piederību kultūrai, valodai, domāšanai un uztverei.

Vārdenes tēla un valodas apkopojums sarunai par eko kritiku un eko poētiku klātesošajos ir radījis nedalītu interesi un tēlu kopums vislabāk izprotams vai skatāms puskrēslā, bez telpu apgaismojuma. Radītās asociācijas darbojas kā semiotikas mehānisms un patiesībā ir zinātne par zīmēm, kas pēta tās nozīmes rašanos un informācijas nodošanu. Vienlaicīgi iemājo spilgtas asociācijas par latviešu senvārdiem – kneipe, čuinis, impampis utt. rada neierasti patīkamu noskaņu.


Saruna ar izstādes “Vārdene” autori tekstilmākslinieci Gintu Kristjansoni
un folkloristi Janīnu Kursīti par latviešu dabas mīlestību. 2024. gada 25. aprīlis

Izstādes “Vārdene” darbu pamatā kūdras materiāls un senā vārda jēdzieniskais skaidrojums ir radītās kopsakarības valodas un tēla metaforiska nozīme, kas pievērš uzmanību kaut kam aizmirstam, atrastam, bet vērtīgam. Kūdra ir dabas grāmata, kura miljoniem gadu rezultātā radusies vidē, kurā dzīvojam, mūsdienās mēs to mācāmies lasīt, iepazīt un pārradīt.

Tekstilmākslinieces Gintas Kristjansones personālizstādē ir 16 kūdrā veidoti tēli, kurus autore ceļā uz izstādes tapšanu meklējusi, lasot dažādus vārdus. Ne uzreiz izprotot vārdu nozīmi. Otrkārt, kā kājāmgājēju viņu satraukusi visapkārt dzirdamā svešā valoda. Zinātniskie pētījumi semiotikā, semantikā un psiholingvistikā veidoja atziņu, ka zīmju un valodas attiecības ir mijiedarbība un kopums, kas ietekmē mūsu domāšanu, sajūtas un katra skaņa nes informāciju.

No tā arī izriet, autores prāt, ko es gribu un varu pateikt radītajos tēlos. Simbioze ar materiālu un pietāte pret materiālu ir ļoti saistošs un radošs process. Arī ļoti īpašs, jo arī smarža nes unikālu informāciju par Latvijas vēsturi, senajiem augiem, kokiem, cilvēkiem.

Ne mazāka cieņa, ka atradusi un apkopojusi aizmirstus latviešu valodas vārdus, pienākas folkloristei Janīnai Kursītei, kas no visdažādākajiem avotiem - vecām vārdnīcām, literatūras, ekspedīcijām apzināto uzdrīkstējās apvienot un izdot divās vārdnīcās “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdene” un “Tautlietu vārdene”. Blakus aizmirstajiem vārdiem vai zināmu vārdu aizmirstām nozīmēm tiek piedāvāti arī jaunvārdi, apliecinot latviešu valodas attīstības spēju. Latvieša dabas mīlestība ir īpašību un dabisko raksturlielumu kopums. Profesore J. Kursīte mums atgādina, ka dabai ir cita valoda un aktualizējot jēdzienus “ekolingvistika”, “eko tekstils” rasts veiksmīgs eksponējams darba rezultāts. Tai pat laikā mūsu katra atbildība ir saudzīga attieksme pret dabas materiālu. Daba, kas pati veido mākslu ir meditatīva visā savā krāšņumā un mūsu spēkos prast saglabāt šīs sajūtas.

Katrs, kurš vēroja izstādi, uzzināja kādu senvārdu iemieso kāds no kūdras tēliem, cik trāpīgs vai izprotams šobaltdien mums senais vārdu lietojums. No Ulbrokas bibliotēkas izstāde, līdz vasaras beigām, turpina ceļu uz Igauniju, lai iemājotos Palmse muižas kompleksa senās mākslas centrā.

Uzsākot vasaras darba cēlienu, atgādinām, ka no jūnija līdz augustam mainīsies Ulbrokas bibliotēkas darba laiks. Gaidīsim jūs darba dienās.
Pirmdiena 11.30 - 13.00, 13:30-19:00
Otrdiena 11.30 - 13.00, 13:30-19:00
Trešdiena 9.30 - 13:00, 13:30-17:00*
Ceturtdiena 11.30 - 13.00, 13:30-19:00
Piektdiena 9.30 - 13:00, 13:30-17:00
*Katra mēneša otrā trešdiena – Spodrības diena – BIBLIOTĒKA apmeklētājiem slēgta.

Pasākumu plānā neizpaliks aktivitātes un plānotās vasaras sezonas tikšanās. Augustā aicinām divu dienu ekspedīcijā un ceļojumā uz Sēliju kopā ar Janīnu Kursīti.

Muzeja dienas pasākums, šogad 18. maijā, plkst.12.00. Ulbrokas bibliotēkā “Mācību un studiju laika pazīmes – lomas, stereotipi, pētniecība un stils”. Pētera Brūvera ceturtā kalendāra prezentācija. Viesos novadnieks Egīls Venters, laikabiedri un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Ģitāristu ansamblis skolotāja Kristapa Hermaņa vadībā.

Jūnijā – turpinām tikšanos ciklā “Laikabiedri”. Ulbrokas bibliotēkā viesos mākslas vēsturniece un grāmatas “Ulbrokas muiža un tās apkaimes” autore Vita Banga sarunā ar kultūras žurnālisti Liegu Piešiņu par vietas mainību un pagasta kultūrtelpu gadsimtu skrējienā. Pēterdienas pasākums.

Visu vasaru darbosies āra lasītavas un grāmatu brīvpieejas maiņas plaukts. Salasīšanās rīti, lasījumi jaunākās paaudzes pārstāvjiem. Informācija par plānotajiem pasākumiem Ulbrokas bibliotēkā.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Aktualitātes

Jauno grāmatu apskats, 2024. gada jūnijs

Lasīt vēl

Aktualitātes

Jaunākā bērnu un jauniešu literatūra, 2024. gada jūnijs

Lasīt vēl

Izstāde

Tematiskā izstāde “Takas un celiņi Ropažu apkārtnē”

Lasīt vēl

Ziņu arhīvs

Visas ziņas