logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Stils, elegance un rakstītais vārds

Aktualitātes • Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Jauna gada sākumā Ulbrokas bibliotēka aktualizē vietējā literārā mantojuma vērtības un aicina interesentus iegriezties bibliotēkā, lai lasītu tikko izdoto rakstu krājumu Pēters Brūveris: raksti un domraksti / sastādītāja Dr.philol. Ieva E. Kalniņa; mākslinieks Andris Nikolajevs; literārā redaktore Ieva Andersone. - Rīga: Zinātne, [2022]. - [Rīga]: Dardedze Hologrāfija. - 255, [1] lpp. Rakstu krājums apgādā “Zinātne”, izdots ar Ropažu novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Grāmatā iekļauti attēli no Ulbrokas bibliotēkas, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva.

Sagatavotais rakstu krājums ir nozīmīgs papildinājums Pētera Brūvera lasītavas esošajiem resursiem, kurā apkopoti raksti un domraksti, kas izstrādāti, izpētot Pētera Brūvera kolekciju, daudzveidīgos daiļrades aspektus un iepazīstot personības radošo dzīvi - dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un redaktors.

Iesaistot Ulbrokas vidusskolniekus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ulbrokas, Valkas bibliotekārus un literatūrzinātniekus tiek izveidots rakstu krājums, kurš atspoguļo Pētera Brūvera daudzveidīgo radošo daiļradi un tās vietu latviešu literatūrā.

Divu gadu laikā apzinātais literārais mantojums ir jauns saturs, kur adresāts ir lasītājs, bet darba pamatā ir dokuments. Izpētes gaita ir literatūrzinātnieku, bibliotekāru un vidusskolnieku apzināti materiāli, kas saturiski saistīti ar Pētera Brūvera rakstīto vārdu – grāmatas, grāmatu daļas, periodikas raksti, avīžu materiāli, nepublicēti materiāli, rokraksti, fotogrāfijas, dzīvesstāsti, intervijas. Atmiņas institūciju sadarbība un jaunu formu meklēšana atklāj Pētera Brūvera radošo daudzšķautņainību, dzejnieka ikdienu, saikni ar dzimto pusi un domubiedriem. Izveidota pilnīga autora bibliogrāfija. Sagatavots pirmais rakstu krājums, kas atdzīvina vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības un rosina sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai. Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera lasītava piedāvā pētniecības un zināšanu izguves iespējas.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

LNB Literatūras ceļvedis Nr.8./2022

Grāmatu stāsti - Latvijas Radio 3 - LSM

Pasākums

Bērnu, jauniešu, vecāku un bibliotekāru tikšanās vides zinību projektā “Visums. Zeme un Es”

Lasīt vēl

Pasākums

Tikšanās ciklā “Laikabiedri”. Viesos vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs

Lasīt vēl

Aktualitātes

Izzinoša nodarbība “Literārs un digitāls ceļojums Margaritas Stārastes pasaku pasaulē”

Lasīt vēl

Ziņu arhīvs

Visas ziņas