logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Ropažu novada pašvaldības septiņu publisko bibliotēku akreditācija

Aktualitātes • Otrdiena, 2023. gada 25. aprīlis
Aprīlis allaž bibliotekāru ikdienā ir profesionālu rīcību un izaicinājumu laiks. Šogad 12. aprīlī Kultūras ministrijas organizēta Akreditācijas ekspertu komisija, kura pārstāv Latvijas Bibliotēku padomi, vērtēja Ropažu novada pašvaldības septiņu bibliotēku ikdienas darbu, funkcijas un uzdevumu īstenošanas kvalitāti, pieejamību un izmantojamību. Ekspertu komisijas sastāvā LBP Akreditācijas komisijas ekspertes Dzintra Punga (Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā, Bibliotēku akreditācijas komisijas locekle) un Skaidrīte Daņiļēviča (Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece, nodaļas vadītāja, Bibliotēku akreditācijas komisijas locekle). Akreditācijas komisijas sekretāre – Vanda Bērziņa (Kultūras ministrija Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā eksperte). Klātesošas ir kolēģes no Reģiona galvenās bibliotēkas Daiga Orbidāne (Salaspils novada bibliotēkas direktore) un Evita Gleizde (Salaspils novada bibliotēkas direktores vietniece). Uz interviju tika aicināta Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja Vita Paulāne.

Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiks sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padomē. Pamatojoties uz LBP atzinumiem, kultūras ministrs pieņem lēmumu par katras bibliotēkas akreditāciju un tiek izsniegta akreditācijas apliecība. Komisija sarunas gaitā izteica labu vērtējumu par visām Ropažu novada pašvaldības bibliotēkām.

Turpat Bibliotēku nedēļas organizētie pasākumi, kas šogad notika no 17. līdz 23. aprīlim, tās laikā bibliotēkas rīkoja daudzveidīgas aktivitātes – sarunas, atmiņu vakarus, izstādes un publikācijas –, kas raksturo Ropažu novada pašvaldības bibliotēku nozares darbību kopumā.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Aktualitātes

Jauno grāmatu apskats, 2024. gada jūnijs

Lasīt vēl

Aktualitātes

Jaunākā bērnu un jauniešu literatūra, 2024. gada jūnijs

Lasīt vēl

Izstāde

Tematiskā izstāde “Takas un celiņi Ropažu apkārtnē”

Lasīt vēl

Ziņu arhīvs

Visas ziņas